Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XXXIII/211/2009 RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XXXIII/210/2009 RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XXXIII/209/2009 RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM

Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXIII/208/2009

Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXIV/214/2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 grudnia 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr ewid. 5180/17 położonej w Rudniku nad Sanem z dotychczasowym dzierżawcą - firmą POLKOMTEL S.A. do dnia 31.01.2021 r. z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych dla celów telefonii komórkowej.

Uchwała Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 grudnia 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

Uchwała Nr XXXIV/212/2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 grudnia 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2009 r.

Uchwała Nr XXXII/207/2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 listopada 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Hammer
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-12-10
Data ostatniej zmiany:
2009-12-10

Uchwała Nr XXXII/206/2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 listopada 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Rudnik nad Sanem nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Rudniku nad Sanem przy ul. Rzeszowskiej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Hammer
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-12-10
Data ostatniej zmiany:
2009-12-10

Uchwała Nr XXXII/205/2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 listopada 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Hammer
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-12-10
Data ostatniej zmiany:
2009-12-10

Uchwała Nr XXXII/204/ 2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 listopada 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Hammer
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-12-10
Data ostatniej zmiany:
2009-12-10

Uchwała Nr XXXII/203/ 2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 listopada 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/71/2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Hammer
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-12-10
Data ostatniej zmiany:
2009-12-10

Uchwała Nr XXXII/202/2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 listopada 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Hammer
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-12-10
Data ostatniej zmiany:
2009-12-10

Uchwała Nr XXXII/201/2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 listopada 2009 roku

Ikona statystyk

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Hammer
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-12-10
Data ostatniej zmiany:
2009-12-10

Uchwała Nr XXXII/200/2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 listopada 2009 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2009 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Hammer
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-12-10
Data ostatniej zmiany:
2009-12-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)