Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

Stanowisko pracy do spraw budownictwa

Ikona statystyk

Do zadań stanowiska pracy do spraw budownictwa i gospodarki przestrzennej należy w szczególności:

1.     przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,

2.     koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem
i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,

3.     udział w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej przy rozpatrywani spraw z zakresu planowania przestrzennego,

4.     wydawanie wyrysów i odpisów z planów zagospodarowania przestrzennego,

5.     prowadzenie aktualizacji rejestrów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6.     dokonywanie oceny i analizy wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

7.     prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

8.     ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,

9.     prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowaniu terenu,

10. prowadzenie rejestru wydanych decyzji przez inne organy oraz analizowanie ich zgodności z ustaleniami, warunkami zabudowy
i zagospodarowanie terenu,

11. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic
obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-03-02
Data ostatniej zmiany:
2005-03-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)