Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

2005-11-21

Uchwała Nr XXXIII/221/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 23 listopada 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
2005-11-21

Uchwała Nr XXXIII/223/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 23 listopada 2005 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin współfinansowania leżących w dorzeczu dolnego Sanu zgłoszonego do Funduszu Spójności”
2005-11-21

Uchwała Nr XXXIII/224/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 23 listopada 2005 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania rodzin i osób tego pozbawionych.
2005-11-21

Uchwała Nr XXXIII/225/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 23 listopada 2005 r.

w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 – 2010


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)