Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Przędzelu o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem dla oddziału przedszkolnegoRudnik nad Sanem 2010-02-08

BI- 7331/ O-5/10O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r Nr. 98, poz. 1071. z póżn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn zm.) zawiadamiam, że w dniu 04-02-2010 r. na wniosek:

Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40
37-420 Rudnik nad Sanem

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Rudnik nad Sanem dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Przędzelu o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem dla oddziału przedszkolnego na działkach nr ew. 1018, 1019 położonych przy ul. Mickiewicza w miejscowości Przędzel, gmina Rudnik nad Sanem.”

W ciągu 7 dni od daty udostępnienia niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony, mogą w Urzędzie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w pokoju Nr 5 zapoznać się z zamierzeniami inwestora i zgłaszać wnioski.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Hammer (gmina)
Data wytworzenia:
2010-02-09
Data publikacji:
2010-02-09
Data ostatniej zmiany:
2010-02-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)