Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

Podatki

Ikona statystyk

Dokumenty związane z podatkami można składać wUrzędzie

Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem pokój 9b (I piętro)

 tel. 0-15 876-10-02 wew. 27


 

ZAŚWIADCZENIA


 


 Zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego, o dochodzie  z gospodarstwa rolnego lub o zaleganiu/nie zaleganiu w podatkach; wydawane są na podstawie złożonego wniosku. ( wzór wniosku do pobrania poniżej )


Zaświadczenie podlega lub nie podlega opłacie skarbowej w zależności od rodzaju  i miejsca jego składania zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r.(Dz.U.z dn.17 października 2000 r.)


 

 


UMORZENIAW przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy na wniosek podatnika może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę. Wniosek/podanie należy uzupełnić o dowody stwierdzające dochody i wydatki podatnika ( np. odcinek renty/emerytury, rachunki itp.)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-03-01
Data ostatniej zmiany:
2005-03-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)