Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

Misja

Ikona statystyk

"Chcemy być, bazującą na tradycji, gminą rzemieślniczo-rolniczą, atrakcyjną turystycznie,
o wysokim poziomie oświaty i kultury."

Misja dla gminy i miasta Rudnik nad Sanem wypracowana została wspólnie z uczestnikami debat. Jest opisem wizji gminy i miasta oraz głównego pola działań w przyszłości.
Koncentruje się ona na istocie rzeczy, dostosowuje kierunki działań do długoterminowych celów, równocześnie pełni funkcje motywacyjne i promocyjne. W trakcie pierwszej debaty (19.10.1999 r.) uczestnicy odpowiadali na pytania, w czym gmina chce być atrakcyjna, dla kogo chce być atrakcyjna i z czego wynika jej wyjątkowość (czym różni się od innych) oraz określali czynniki szczególnie atrakcyjne dla mieszkańców. Poniżej przedstawione są wyniki prac, na podstawie których wypracowana została misja.

Uczestnicy spotkań podkreślali, iż najważniejszymi kierunkami działania gminy i miasta powinno być: tworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów w celu zapewnienia wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego, rozwój unikalnego rzemiosła, turystyki i agroturystyki oraz wysoki poziom oświaty i kultury. W odpowiedzi na pytanie, dla kogo
gmina chce być atrakcyjna, wyróżniono inwestorów, konsumentów produkcji wikliniarskiej oraz turystów.

Czym różnimy się od innych?

 • tradycje wikliniarsko-
  koszykarskie
 • dobre położenie geograficzne w widłach Sanu i Rudnej
 • tradycje produkcji chałupniczej
 • bogate zasoby leśne
 • W czym chcemy być atrakcyjni?

 • unikalne rzemiosło
 • atrakcyjne warunki dla inwestorów
 • turystyka i agroturystyka
 • handel i drobny przemysł
 • własne (lokalne) zasoby kulturalne
 • szkolnictwo ponadpodstawowe
 • sport
 • Dla kogo chcemy być atrakcyjni?

 • dla małych i średnich inwestorów
 • dla konsumentów produkcji wikliniarskiej, krajowych i zagranicznych
 • dla turystów krajowych i zagranicznych
 • dla sąsiadów

   

 • Dalsze prace nad "Strategią rozwoju gminy i miasta Rudnik nad Sanem" wynikały z misji.
  Ta społeczna metoda pracy przyczyniła się do silnej identyfikacji społeczności lokalnej ze strategią i wzrostu świadomości jej znaczenia dla przyszłości gminy.

  Misja wyraźnie określa charakter gminy i wskazuje jej atuty. Gmina i miasto chce bazować na dotychczasowej tradycji wikliniarsko-koszykarskiej oraz turystyce i agroturystyce, które są alternatywą dla mieszkańców wsi i rolników. Zmiany zachodzące w Polsce w ostatnich latach sprawiły, że rolnictwo boryka się z wieloma trudnościami. Tradycje gospodarcze i charakter gminy i miasta nie ulegną zmianie, mieszkańcy muszą jednak poszukiwać nowych możliwości zarobkowania i sukcesywnie dostosowywać się do zmieniających się warunków ekonomicznych.

  Z misji bezpośrednio wynikają obszary, które powinny być rozwijane. Obszary rozwojowe gminy i miasta Rudnik nad Sanem, które wypracowano wspólnie na debacie, wzajemnie się uzupełniają. Wiele zadań realizacyjnych wskazanych w obszarze "przedsiębiorczość, rzemiosło i usługi" powiązanych będzie zarówno z obszarem "infrastruktury technicznej" oraz dotyczącym samych mieszkańców, a także rolnictwa. Rozwój turystyki będzie zarówno kreował nowe miejsca pracy, jak również będzie wpływał na inwestycje w dziedzinie infrastruktury czy ochrony środowiska naturalnego. Zadania realizowane w obszarach związanych z kulturą, oświatą i sportem wpłyną na podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców oraz integracji kulturalnej regionu.

  W dalszej części strategii przedstawiono obszary, cele i propozycję zadań realizacyjnych
  dla każdego z wymienionych obszarów.

  Podmiot udostępniający:
  Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
  Informację wytworzył:

  Informację wprowadził:

  Data wytworzenia:
   
  Data publikacji:
  2003-08-19
  Data ostatniej zmiany:
  2003-08-19

  Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

  WCAG 2.0 (Level AA)