Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2003

Ikona statystyk

Informacja o przebiegu wykonania

budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

za I półrocze 2003 roku.

 

Uchwałą Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 stycznia 2003 roku 

Nr V / 33 / 2003 został uchwalony:

-        plan dochodów budżetu gminy na kwotę                            11.786.202 zł

-         plan wydatków budżetu gminy na kwotę                            11.486.202 zł

-         plan rozchodów związanych ze spłatą rat pożyczek

      i kredytów na kwotę                                                             300.000 zł

 

 

            Do planu budżetu w trakcie I półrocza 2003 roku zostały wprowadzone zmiany uchwałami Rady Miejskiej Nr VI/45/03, VII/53/03, VIII/57/03 oraz  Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Nr B/4/03, B/6/03/ , B/23/03, B/33/03.

 

      Zmiany planu budżetu nastąpiły w wyniku:

-         otrzymania dotacji celowych na zadania własne bieżące                       121.955 zł

-         otrzymania dotacji celowych na zadania własne

      inwestycyjne                                                                                      100.000 zł

-         otrzymania dotacji celowych na zadania

      z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                               114.047 zł

-         zwiększenia subwencji rekompensującej ulgi ustawowe                             7.499 zł

-     otrzymanie dotacji celowych z programu SAPARD                                788.082 zł

                                                                           Razem dochody        1.131.583 zł

 

            Ponadto uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/45/03 został uchwalony plan przychodów  w kwocie 396.000 zł., którego źródłem pokrycia jest pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej.

Plan budżetu  po zmianach na dzień 30 czerwca 2003 przedstawiają załączniki do niniejszej informacji.

 

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-25
Data ostatniej zmiany:
2003-10-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)