Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

Stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej Organów

Ikona statystyk

Do zadań stanowiska pracy do spraw obsługi Rady i jej organów należy
w szczególności:

1.             przygotowywanie we współpracy z właściwymi stanowiskami merytorycznymi materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

2.             przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Miejską i jej organy,

3.             przekazywanie za pośrednictwem stanowiska pracy do spraw administracyjno-kancelaryjnych korespondencji do i od Rady, jej organów oraz poszczególnych radnych,

4.             przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej organów,

5.             podejmowanie czynności organizacyjnych związanych
z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej organów,

6.             protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,

7.             prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej organów,

8.             prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

9.             organizowanie szkoleń radnych,

10.        prowadzenie spraw związanych z wyborami do sejmu i senatu,

11.        prowadzenie spraw związanych z wyborami do samorządów,

12.        prowadzenie spraw związanych z wyborami organów pomocniczych Rady.

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-03-02
Data ostatniej zmiany:
2005-03-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)