Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

Stanowiska pracy do spraw zobowiązań podatkowych

Ikona statystyk

Do zadań stanowisk pracy do spraw podatków i opłat należy w szczególności:

1.     prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego i od nieruchomości,

2.     prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

3.     gromadzenie i przechowywanie oraz zbadanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

4.     przygotowywanie projektów aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

5.     podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

6.     prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych oraz ich aktualizacji,

7.     przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków
i opłat,

8.     przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących podatków
i zobowiązań pieniężnych,

9.     księgowanie podatków i zobowiązań pieniężnych.

 

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-03-02
Data ostatniej zmiany:
2005-03-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)