Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

Stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska

Ikona statystyk

Do zadań stanowiska pracy do spraw gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska należy w szczególności:

1.         administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi,

2.         dodatki mieszkaniowe,

3.         przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,

4.         zarządzanie nieruchomościami wspólnymi,

5.         egzekucja w sprawach lokalowych usuwanie skutków samowoli lokalowej,

6.         przygotowywanie projektów uchwał w sprawach uchwalania czynszów
 i opłat za lokale i nieruchomości lokalowe,

7.         tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych,

8.         utrzymywanie i pielęgnacja cmentarzy w tym cmentarzy i mogił wojennych,

9.         prowadzenie targowiska miejskiego.

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-03-02
Data ostatniej zmiany:
2005-03-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)