Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Ikona statystyk

Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw
z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi sprawami rodzinno – opiekuńczymi a w szczególności dotyczących:

1.     rejestracji urodzeń, małżeństw oraz zgonów innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

2.     sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

3.     sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

4.     przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorczych,

5.     przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego,

6.     stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu
w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

7.     wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,

8.     wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,

9.     prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych,

10. współpraca ze stanowiskiem pracy do spraw ewidencji ludności – dostarczanie akt urodzeń, małżeństw i zgonów dla celów ewidencji ludności.

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-03-02
Data ostatniej zmiany:
2005-03-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)