Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

Stanowiska pracy do spraw księgowości budżetowej

Ikona statystyk

Do zadań stanowisk pracy do spraw księgowości budżetowej należy
w szczególności:

1.     przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy  oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza,

2.     udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu,

3.     zapewnienie obsługi finansowo księgowej Urzędu,

4.     uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,

5.     przygotowywanie niezbędnych materiałów do sprawozdawczości,

6.     sprawowanie bieżącej kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

7.     prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

8.     prowadzenie ksiąg rachunkowych,

9.     rozliczanie inwentaryzacji,

10. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyników finansowych,

11. przygotowywanie sprawozdań finansowych,

12. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych,

13. płace dla pracowników Urzędu oraz sprawy związane z płacami (ZUS, podatki, itp.).

 

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-03-02
Data ostatniej zmiany:
2005-03-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)