Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

Stanowisko pracy do spraw rolnictwa, działalności gospodarczej i inicjatyw gospodarczych

Ikona statystyk

Do zadań stanowiska pracy do spraw rolnictwa, leśnictwa, rozwoju gospodarczego należy w szczególności:

1.     prowadzenie spraw związanych z Prawem Łowieckim,

2.     prowadzenie spraw związanych z zwalczaniem zaraźliwych chorób zwierzęcych,

3.     prowadzenie spraw związanych z ogródkami działkowymi,

4.     ochrona gruntów rolnych i leśnych:

     - przeznaczenie na cele nierolnicze i leśne,

     - wyłączenie gruntów z produkcji,

     - rolniczego wykorzystania gruntów,

     - rekultywacja nieużytków i innych użytków zdewastowanych
        i zdegradowanych

5. przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemi,

6. nasiennictwo,

7. gospodarka wodna,

8. produkcja zwierzęca,

9. prowadzenie ewidencji przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych,

10. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

11.ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych
     i gastronomicznych,

12. prowadzenie spraw wspólnot serwitutowych,

13. przygotowanie i prowadzenie spraw przygotowawczych związanych
       z przeprowadzeniem spisów rolnych,

14.  przygotowywanie oświadczeń świadków w sprawach rentowych co do   
       pracy w gospodarstwie rolnym.

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-03-02
Data ostatniej zmiany:
2005-03-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)